Utrudnienia w ruchu na ul. Serbskiej

Pragniemy poinformować, że od 13.03.2019 r. w związku z pracami związanymi z przebudową układu drogowego przy Inwestycji Nowych Kosmonautów będą miały miejsce następujące utrudnienia:
– zamknięcie ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż inwestycji (ruch pieszy odbywać się będzie drugą stroną),
– zwężenie pasa ruchu w kierunku Ronda Solidarności oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h,
– przesunięcie przystanku autobusowego w kierunku Osiedla Kosmonautów.

Termin zakończenia prac planowany jest na 31.05.2019 r.